Agora 4
8934 CJ Leeuwarden

+31 (0) 58 288 35 05
info@wafilinsystems.nl

Gespecialiseerd in het toepassen van membraantechnologie in de drankindustrie, food&beverage, zuivelindustrie en drinkwater.

Fusie en nieuwe CEO tonen ambities Wafilin Systems

Wafilin Systems BV uit Leeuwarden is met ingang van 17 maart 2017 gefuseerd met Hydrasyst UK Ltd. De samenwerking past in de groeistrategie van beide bedrijven.

De activiteiten zullen normaal voortgezet worden onder de naam van Wafilin Systems BV. En het bedrijf zal zich verder blijven profileren en ontwikkelen als de specialist op het gebied van het ontwikkelen en het toepassen van verschillende op membraantechnologie gebaseerde applicaties voor de industrie. Harry van Dalfsen (Wafilin) en Kyle Wolf (Hydrasyst) zijn de beide aandeelhouders van Wafilin Systems BV.

Naast het samengaan van de bedrijven is Henk Schonewille per 1 april 2017 aangesteld als CEO van Wafilin Systems BV. Henk eeft meer dan 30 jaar internationale ervaring in de waterindustrie op het gebied van membraantechnologie; onder andere bij Stork, Norit en Pentair en zal in de komende jaren de organisatie verder uitbouwen en professionaliseren.

Voor meer informatie: h.schonewille@wafilinsystems.nl

Partners van Wafilin Systems

Beweeg de muis
over de stappen
Haal-
baarheid
Voor-
ontwerp
Begroting
Systeem
Offerte
Inventa-
risatie
Ervaring
Testen

Systeemontwikkeling is Procesontwerp

Opdracht
Bouw
Onderhoud
& Service

Projecten

Food & Beverage
Food & Beverage

Voedingsmiddelen- en drankindustrie

Friesland Campina kiemvrij proceswater

Proceswaterstromen kiemvrij maken in de voedingsmiddelenindustrie.

Wafilin Systems heeft een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van "ontkiemen" van een "inline" proceswaterstroom met als doel hergebruik en dus kostenbesparing en procesveiligheid. Er wordt een dead-end UF capillair membraan systeem toegepast met een capaciteit van 7 m3/h.

DOC Hoogeveen. Zuiveren van pekelbaden.

Middels samenwerking tussen DOC, Wafilin Systems en Van Hall instituut is er een onderzoek gestart naar het zuiveren van zgn. pekelbaden op basis van membraanfiltratie bij laag energie verbruik. In 2013 heeft dat geleidt tot de opdracht voor een "demo"productie installatie van 8 m3/h . De installatie werkt volautomatisch en is volcontinue in bedrijf (zie 3D tekening).

Heineken brouwerij

Het membraanfiltratie systeem is hierbij in 2013 geoptimaliseerd en is een volautomatisch werkend systeem voor het produceren van alcohol arm bier (zie foto).

Textile & laundry
Textile & laundry

Textiel en wasserij

Waswater hergebruik in de textielwasserij

Wafilin Systems heeft een compleet Ultra filtratiesysteem gebouwd voor de textielindustrie. Deze installatie is ontworpen op basis van ceramische membranen. Het systeem verwerkt 10 m3/uur heet afvalwater uit de wasmachine voor direct hergebruik. Het afvalwater wordt gezuiverd en weer geschikt gemaakt als proceswater welke zorgt voor een besparing van energie (gas), water en chemie. Wasserij te Heerenveen is gebruikt als "demo"locatie.

Keramische Hydrasyst. Keramische Membramen.

Hydrasyst in Australië heeft samen met Wafilin Systems een membraansysteem gebouwd op basis van keramische membranen om geïntegreerd in de wastunnels deze toe te passen. Hierbij staat voorop: de besparing op energie, water en chemie. De installatie is qua besturing en bewaking gekoppeld aan deze wastunnel (machine).

Pharmacy & Hospital
Pharmacy & Hospital

Farmacie en ziekenhuisindustrie

Ziekenhuisafvalwater-behandeling

Bij het ziekenhuis te Delft staat er sinds 2011 reeds een "demo" zuiveringssysteem waarin membraanfiltratie een belangrijke rol speelt. Wafilin Systems heeft in samenwerking met Pharmafilter een speciaal gepatenteerd concept van Pharmafilter middels MBR gebouwd en geïnstalleerd. Een revolutionair zuiveringsconcept warbij ook alle medicijnresten uit het afvalwater worden verwijderd; het water is geschikt voor hergebruik. Een duurzame ontwikkeling waarbij max. 10m3/uur afvalwater wordt verwerkt.

Project Pharmafilter Terneuzen

Als 2e ziekenhuis in Nederland heeft het Zorgsaam-ziekenhuis Terneuzen ook de stap gezet richting het Pharmafilter concept. Achter het ziekenhuis zijn twee silo’s en zes zeecontainers geplaatst, waarin we apparatuur hebben gemonteerd die de vergisting van het afval regelt . Via een rioleringssysteem komt het afval met het sanitairwater met een capaciteit van 15m3/uur in het MBR filtersysteem terecht.

Process water
Process water

Afval- en proceswaterindustrie

Attero in Wijster is een van de grote afvalverwerkers in Nederland. Al jaren is daar membraanfiltratie een noodzakelijke en gangbaar proces. Wafilin Systems verzorgt onderhoud en service aan deze systemen. In 2012 is het membraansysteem compleet vernieuwd (zie foto).

UGS Germany UF systeem

Compleet Ultra filtratie oppervlakte water behandeling systeem voor 300 m3/h verplaatst en gereviseerd incl. opstart en service (zie foto's).

Crossflow MBR systeem

Complete 4 traps UF systeem / ombouw en revisie, opstart en instructie in Spanje (zie foto).

Roestvrij staal tubulair module systeem

Speciaal voor hoge druk toepassingen (tot 50 bar) is dit systeem ingezet voor behandeling van meer visceuze vloeistoffen. Membraantypen zijn Nano en Reverse Osmose membranen (zie foto).

PreviousNext

Over Wafilin Systems B.V.

Wafilin Systems richt zich vooral op de toepassing van membraanfiltratie in de voedingsmiddelen- en proceswaterindustrie. Het bedrijf biedt ondersteuning bij het testen van applicaties, begeleiden van pilot projecten, consultancy, ontwerpen, engineering maar legt zich ook toe op productie van complete membraanfilterinstallaties.

Het leveren van doelmatige apparatuur voor het filtreren van vloeistoffen biedt bedrijven een perfecte oplossing voor vloeistoffilter- problemen met als resultaat vaak grote besparingen op afvoer- en verbruikskosten. Membraanfiltratie is uitermate geschikt voor het zuiveren en hergebruik van afvalwater of procesvloeistoffen bij bedrijfsactiviteiten.